วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดกอซีมีย๊ะห์ น้ำร้อน


 
 
มัสยิดกอซีมีย๊ะห์


ชื่อ มัสยิดกอซีมีย๊ะห์    ชื่อรอง น้ำร้อน

ละติจูด 6.845708   ลองจิจูด 100.136986

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดกอซีมีย๊ะห์ น้ำร้อน มัสยิดกอซีมีย๊ะห์ น้ำร้อน มัสยิดกอซีมีย๊ะห์ น้ำร้อน

ประวัติความเป็นมา มัสยิดกอซีมีย๊ะห์

  จดทะเบียนเลขที่ 12 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2512

รายละเอียดอื่นๆ

  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) กอซีมีย๊ะห์
  • มีครูผู้สอนจำนวน 8 คน
  • มีนักเรียนจำนวน 143 คน
ที่อยู่ มัสยิดกอซีมีย๊ะห์

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 4
หมู่บ้าน/ชุมชน น้ำร้อน ซอย -
ถนน - ตำบล ทุ่งนุ้ย
อำเภอ อ.ควนกาหลง จังหวัด จ.สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91130 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดกอซีมีย๊ะห์

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดกอซีมีย๊ะห์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดกอซีมีย๊ะห์

ทะเบียนเลขที่ 12 วันจดทะเบียน 3 สิงหาคม 2512
อายุมัสยิด 53 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดกอซีมีย๊ะห์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดกอซีมีย๊ะห์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 10 เมษายน 2554, 01:04 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 58.181.166.120 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 58.181.166.120
สถิติการเข้าชม 885 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดกอซีมีย๊ะห์
เวลาละหมาด จ.สตูล

เส้นทางไปยังมัสยิดกอซีมีย๊ะห์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดกอซีมีย๊ะห์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-