เลือกจังหวัด
วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาด
รูปภาพ
Facebook Page

มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์ สุเหร่าปากคลองรำรี


 
 
มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์


ชื่อ มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์    ชื่อรอง สุเหร่าปากคลองรำรี

ละติจูด 13.928905   ลองจิจูด 100.430283

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์ สุเหร่าปากคลองรำรี มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์ สุเหร่าปากคลองรำรี มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์ สุเหร่าปากคลองรำรี

ประวัติความเป็นมา มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์

  มัสยิดนะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ หมู่ที่ 2 หรือเรียกตามภาษาชาวบ้านว่าสุเหร่าปากคลองลำรี มัสยิดหลังใหญ่ที่มีที่มาตั้งแต่อดีตเดิมเป็นอาคารไม้สะแก และสัตว์นานาชนิดอย่างเสือปลากอาศัยอยู่ จนผ่านยุคสมัยสู่ยุคปัจจุบันจึงเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงโดยได้รับการบูรณะจากช่าง ฝีมือชาวไหหลำปรับปรุงพัฒนาให้เป็นทรงปั้นหยา ซึ่งมัสยิดหลังปัจจุบันนี้นับได้ว่า เป็นมัสยิดหลังที่ 4 และเป็นมัสยิดที่มักมีผู้มาประกอบพิธีทางศาสนกิจค่อนข้างเยอะ โดยมีฮัจยีซาฟีอี วันแอเลาะ เป็นอีหม่ามในการดูแลมัสยิดหลังนี้

รายละเอียดอื่นๆ

  - สมาคมคุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Islamic Teacher Association)

- โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ (Islam-Sampan School)

- หน่วยสอบที่ 14

- สถาบันอัร-รอบิตี้ (Al-Rabity Institute)

- รอบิตี้บริหารธุรกิจ (Rabity Business Administration College)
ที่อยู่ มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 2
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย สถาบันอัล-รอมิตี
ถนน สถาบันอัล-รอมิตี ตำบล บางบัวทอง
อำเภอ อ.บางบัวทอง จังหวัด จ.นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ www.kurusampan.com
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอรุณ  วันแอเลาะ อิหม่าม
2
นายอรุณ  วันแอเลาะ อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์

ทะเบียนเลขที่ 11 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ sosanpt เพิ่มข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2555, 12:08 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 110.164.49.254 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 110.168.80.23
สถิติการเข้าชม 1147 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์
เวลาละหมาด จ.นนทบุรี

เส้นทางไปยังมัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-