วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดบ้านดูสน ดูสน


 
 
มัสยิดบ้านดูสน


ชื่อ มัสยิดบ้านดูสน    ชื่อรอง ดูสน

ละติจูด 6.797953   ลองจิจูด 100.087669

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดบ้านดูสน ดูสน

ประวัติความเป็นมา มัสยิดบ้านดูสน

          มัสยิดบ้านดุสนเป็นมัสยิดเก่าแก่หลังหนึ่งของสตูล ปัจจุบันชื่อดุสนได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเป็นดูสน แต่จริงชุมชนนี้ชื่อบ้านดุสนเคยเป็นตำบลดุสนและกิ่งอำเภอดุสน แต่ได้ถูกลดฐานะลงเป็นหมู่บ้านในปัจจุบัน ทราบจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านท่านหนึ่งซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญบ้านในอดีตปัจจุบันอายุ 95 ปี ชื่อ นายสะอาดมรรคาเขต จดทะเบียนเลขที่ 8 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2492

รายละเอียดอื่นๆ

  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ดูสน
  • มีครูผู้สอนจำนวน 9 คน
  • มีนักเรียนจำนวน 107 คน
ที่อยู่ มัสยิดบ้านดูสน

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 5
หมู่บ้าน/ชุมชน ดูสน ซอย -
ถนน 406 ยนตรการกำธร ตำบล ควนโดน
อำเภอ อ.ควนโดน จังหวัด จ.สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91160 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดบ้านดูสน

โทรศัพท์ 074-795087    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบ้านดูสน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายบาราเหม  ล่านุ้ย อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดบ้านดูสน

ทะเบียนเลขที่ 8 วันจดทะเบียน 3 สิงหาคม 2492
อายุมัสยิด 73 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 2 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดบ้านดูสน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดบ้านดูสน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 12 มีนาคม 2554, 18:32 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 115.87.71.22
สถิติการเข้าชม 1061 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดบ้านดูสน
เวลาละหมาด จ.สตูล

เส้นทางไปยังมัสยิดบ้านดูสน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดบ้านดูสน
ความคิดเห็นที่ 1
มัสยิดบ้านดุสนเป็นมัสยิดเก่าแก่หลังหนึ่งของสตูลปัจจุบันชื่อดุสนได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเป็นดูสน แต่จริงชุมชนนี้ชื่อบ้านดุสนเคยเป็นตำบลดุสนและกิ่งอำเภอดุสนแต่ได้ถูกลดฐานะลงเป็นหมู่บ้านในปัจจุบันทราบจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านท่านหนึ่งซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญบ้านในอดีตปัจจุบีนอายุ95ปีชื่อ นายสะอาดมรรคาเขต
จากคุณ ยาบสุกรี ปังหลีเส็น  IP 118.173.165.91  เมื่อ  [ 1 กรกฎาคม 2554, 16:13 น. ]  แจ้งลบ