วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดดารุศศอลีฮีน ย่านซื่อ


 
 
มัสยิดดารุศศอลีฮีน


ชื่อ มัสยิดดารุศศอลีฮีน    ชื่อรอง ย่านซื่อ

ละติจูด 6.758065   ลองจิจูด 100.068199

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดดารุศศอลีฮีน ย่านซื่อ

ประวัติความเป็นมา มัสยิดดารุศศอลีฮีน

  จดทะเบียนเลขที่ 6 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2492

รายละเอียดอื่นๆ

  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ดารุศศอลีฮีน
  • มีครูผู้สอนจำนวน 7 คน
  • มีนักเรียนจำนวน 176 คน
ที่อยู่ มัสยิดดารุศศอลีฮีน

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 2
หมู่บ้าน/ชุมชน ย่านซื่อ ซอย -
ถนน 406 ยนตรการกำธร ตำบล ย่านซื่อ
อำเภอ อ.ควนโดน จังหวัด จ.สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91160 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุศศอลีฮีน

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุศศอลีฮีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอาหรน  พงศ์หลง อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดดารุศศอลีฮีน

ทะเบียนเลขที่ 6 วันจดทะเบียน 3 สิงหาคม 2492
อายุมัสยิด 73 ปี จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดดารุศศอลีฮีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดดารุศศอลีฮีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 12 มีนาคม 2554, 18:32 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193
สถิติการเข้าชม 856 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดดารุศศอลีฮีน
เวลาละหมาด จ.สตูล

เส้นทางไปยังมัสยิดดารุศศอลีฮีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดดารุศศอลีฮีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-