วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดดารุลฮูดาย์ ควนสตอใต้


 
 
มัสยิดดารุลฮูดาย์


ชื่อ มัสยิดดารุลฮูดาย์    ชื่อรอง ควนสตอใต้

ละติจูด 6.785169   ลองจิจูด 100.090881

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดดารุลฮูดาย์ ควนสตอใต้ มัสยิดดารุลฮูดาย์ ควนสตอใต้ มัสยิดดารุลฮูดาย์ ควนสตอใต้ มัสยิดดารุลฮูดาย์ ควนสตอใต้ มัสยิดดารุลฮูดาย์ ควนสตอใต้

ประวัติความเป็นมา มัสยิดดารุลฮูดาย์

  จดทะเบียนเลขที่ 153 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538

รายละเอียดอื่นๆ

  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ดารุลฮูดาย์
  • มีครูผู้สอนจำนวน 6 คน
  • มีนักเรียนจำนวน 121 คน
ที่อยู่ มัสยิดดารุลฮูดาย์

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 7
หมู่บ้าน/ชุมชน ควนสตอใต้ ซอย -
ถนน - ตำบล ควนสตอ
อำเภอ อ.ควนโดน จังหวัด จ.สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91160 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุลฮูดาย์

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุลฮูดาย์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายลเลาะ  สาเมาะ อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดดารุลฮูดาย์

ทะเบียนเลขที่ 153 วันจดทะเบียน 30 พฤศจิกายน 2538
อายุมัสยิด 27 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดดารุลฮูดาย์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดดารุลฮูดาย์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 13 เมษายน 2554, 12:33 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193
สถิติการเข้าชม 1005 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดดารุลฮูดาย์
เวลาละหมาด จ.สตูล

เส้นทางไปยังมัสยิดดารุลฮูดาย์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดดารุลฮูดาย์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-