วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอัลอิศละฮ์ คอเอน


 
 
มัสยิดอัลอิศละฮ์


ชื่อ มัสยิดอัลอิศละฮ์    ชื่อรอง คอเอน

ละติจูด 8.160700   ลองจิจูด 98.337074

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอัลอิศละฮ์ คอเอน มัสยิดอัลอิศละฮ์ คอเอน มัสยิดอัลอิศละฮ์ คอเอน มัสยิดอัลอิศละฮ์ คอเอน มัสยิดอัลอิศละฮ์ คอเอน มัสยิดอัลอิศละฮ์ คอเอน

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอัลอิศละฮ์

  จดทะเบียนเลขที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2491 อายุประมาณ 63 ปี

รายละเอียดอื่นๆ

  มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดอัลอิศละฮ์
ที่อยู่ มัสยิดอัลอิศละฮ์

บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 2
หมู่บ้าน/ชุมชน คอเอน ซอย คอเอน
ถนน เทพกระษัตรี ตำบล ไม้ขาว
อำเภอ อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลอิศละฮ์

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอัลอิศละฮ์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสอาด  นารอยี อิหม่าม
2
นายกอหนี  บังเตะ คอเต็บ
3
นายอรุณ  ปานดำ บิลาล
4
นายอิสระ  หมาดซอแล กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5
นายวรวุฒิ  สีระยา กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
6
นายราชัน  ดาวเรือง กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
7
นายสมหมาย  บุตรสา กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
8
นายณรงค์  ทองหล่อ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
9
นายสมพร  ชลเขตต์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
10
นายนิพนธ์  วงศ์กล้า กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
11
นายมาแอ  ยาเหล่ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
12
นายบัญชา  เทวบุตร กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอัลอิศละฮ์

ทะเบียนเลขที่ 2 วันจดทะเบียน 16 ธันวาคม 2491
อายุมัสยิด 74 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 15 เมตร ความกว้างอาคาร 15 เมตร
จำนวนความจุ 400 คน จำนวนสัปบุรุษ 1911 คน
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอัลอิศละฮ์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอัลอิศละฮ์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554, 10:12 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 1213 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอัลอิศละฮ์
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดอัลอิศละฮ์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอัลอิศละฮ์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-